plakat obchodow gora m

Podatki i opłaty

Wydział Podatków i Opłat

Procedury załatwianych spraw:

Zaświadczenia:

 

Stawki podatków lokalnych i opłat oraz formularze podatkowe

Formularze podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych obowiązujace od 01.01.2016r.(z uwzględnieniem zmian w formularzach po 2016r.)

Określenie inkasentów podatków

Opłata targowa

Opłata od posiadania psów

Konta bankowe

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom