• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Prace remontowe na ul. Mogielnickiej

mogielnicka mTrwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w ul. Mogielnickiej w Grójcu na odcinku od ul. Targowej do wysokości Rejonu Energetycznego oraz modernizacja ul. Mogielnickiej w Grójcu”.

Zakończono już etap robót związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Część studni została wyremontowana, a część wymieniona na nowe. Ponadto przebudowano przepust pod ulicą Mogielnicką oraz wymieniono przyczółki zabezpieczające skarpy.

Obecnie ekipa rozpoczęła układanie chodników.

Wykonawcą inwestycji jest firma „FAL-BRUK”  Sp. z o.o. Sp.k, a jej całkowita wartość wynosi 714 630,00 zł. Przewidywany termin zakończenia robót przypada na 31 października br.

mogielnicka 1d