• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Przedstacyjnej gotowa

Zakończyła się budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przedstacyjnej. W ramach zadania położono przewody z rur PVC o długości 1248,4 metrów oraz wykonano 10 nowych przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE o łącznej długości 187,90 metrów. Ponadto postawiono 8 hydrantów pożarowych naziemnych i wybudowano 2 studnie z betonowych elementów prefabrykowanych.

Wykonawcą robót była firma P.P.U. WOD-MAR Tomasz Markowski z Woli Prażmowskiej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 167 728, 22 zł z czego 160 000 zł pozyskano jako dofinansowanie w formie częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW.