• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Droga w Pabierowicach gotowa

Zakończyła się budowa gminnej drogi w Pabierowicach. W ramach inwestycji wykonano odcinek o długości 771 metrów i szerokości 5 metrów, który pokryto dwoma 5 cm warstwami betonu asfaltowego.

Zakres prac obejmował również budowę pobocza o szerokości 75 cm umocnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów, które stanowią odwodnienie powierzchniowe drogi. Ponadto wykonano oznakowanie pionowe, stalowe bariery ochronne, 2 skrzyżowania z drogami lokalnymi o nawierzchni z betonu asfaltowego, a także przebudowano zjazdy do posesji.

Był to kolejny etap inwestycji, którą rozpoczęto dwa lata temu. Wówczas droga ta została wytyczona oraz  pokryta nawierzchnią z tłucznia. Obecna asfaltowa nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy mieszkańców Pabierowic, Kępiny, Krobowa i Grójca – mówi zastępca burmistrza Karol Biedrzycki.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno -  Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu. Całość zadania kosztowała 361 500,26 zł.

pabierowice nowa droga 1d

pabierowice nowa droga 2d

pabierowice nowa droga 3d

pabierowice nowa droga 4d