• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Zapraszamy na konkurs „Niesamowita historia z Ziemi Grójeckiej”

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec oraz Grójecki Ośrodek Kultury zapraszają młodzież do udziału w konkursie literackim „Niesamowita historia z Ziemi Grójeckiej”

„Niesamowita historia z Ziemi Grójeckiej” – czy w Parku Pałacowym straszą duchy? Czy w XIX wiecznych puszczach Krainy Jeziorki ukrywały się wilkołaki? Czy w czasach Mieszka bagna nad Pilicą zamieszkiwały wiły? Opowiedz nam o tym!

Kategoria wiekowa:
Szkoły podstawowe (10 – 13 lat)
Szkoły gimnazjalne (14 – 16 lat)

Kryterium oceny prac:
* wrażenie artystyczne,
* interpretacja tematu
* poprawność stylistyczna i językowa

Główne założenia konkursu:
- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni literackiej
- zapoznanie z historią Grójca i rejonu powiatu grójeckiego
- rozwój zdolności literackich

Przepisy ogólne:
1. Na Konkurs można nadesłać jedynie 1 pracę jednego autora wydrukowaną w 3 egzemplarzach.
2. Z każdej placówki dopuszcza się maksymalnie 3 uczestników!!!
3. Prace powinny być wykonane w formacie A-4, czcionka New Times Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, maksymalnie 5 stron tekstu, wydrukowanego i dostarczonego do sekretariatu GOK oraz na płycie CD (jedna płyta z pracami wszystkich uczestników z danej szkoły).
4. Praca musi być utrzymana w jednym z gatunków literatury fantastycznej – horror, fantasy lub science-fiction. Treść musi nawiązywać do miejsc i/lub historii Ziemi Grójeckiej.
4. Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz nazwą placówki oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.
5. Do prac należy dołączyć listę wszystkich uczestników (imię, nazwisko, klasa) z pieczątką placówki. Organizator nie dopuszcza składania prac indywidualnie.
6. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3-5. Oceniać będą oni wartości artystyczne prac oraz profesjonalizm wykonania.
7. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora.
8. W konkursie dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe lub rzeczowe oraz dyplomy. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie prezentacja fragmentów zwycięskich tekstów na stronach GOK oraz Życia Grójca.  O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator.
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce  pracy.
10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
12. Wręczenie nagród nastąpi w dniu. 20 czerwca 2015r. /sobota/ok. godziny  13:00  w GOK podczas Konwentu Fantastyki i Gier „WARCON 2015”
13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Informacji udziela Dział Edukacji Kulturalnej, Pani Grażyna Dubiel  i Pan Łukasz Haśkie – tel. 664 23 06.
14. Termin składania prac upływa dnia 15 maja 2015r./piątek/

Lista osób nagrodzonych znajdzie się  ok. 2 czerwca br. na  stronach internetowych www.gokgrojec.pl oraz www.grojecmiasto.pl i www.kinogrojec.pl