• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Budowa ul. Relaksowej i ul. Bokserskiej

Trwają prace budowlane na ul. Relaksowej (odcinek od ul. Olimpijskiej) oraz na ulicy Bokserskiej. Na pierwszej z nich obecnie wykonywana jest podbudowa drogi, natomiast roboty przy podbudowie ul. Bokserskiej zostały już zakończone.

W wyniku inwestycji obydwie drogi zyskają nawierzchnie asfaltową. Wykonawcą prac jest firma: „FAL – BRUK” Sp. z o.o., a ich całkowity koszt wyniesie 69 888,60 zł - ul. Relaksowa i 69 822,32 zł - ul. Bokserska. Przewidywany termin zakończenia budowy to 15 maja 2015 r.

ul relaksowa d

ul. Relaksowa

ul bokserska d

ul. Bokserska