• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Poświęcenie pojazdu Straży Miejskiej

22 kwietnia na placu kościoła pw. św. Mikołaja ks. proboszcz Zbigniew Suchecki dokonał poświęcenia nowego pojazdu Straży Miejskiej.

Skoda Roomster wraz z odpowiednim oznakowaniem została zakupiona przez gminę Grójec w ramach tegorocznych zadań inwestycyjnych. Pierwotnie zaplanowano na ten cel 100 tyś. złotych, jednak w ramach oszczędności budżetowych i w trosce o gospodarne zarządzanie środkami publicznymi zdecydowano o nabyciu auta za kwotę 57 tysięcy złotych.

Jak podkreśla komendant Sławomir Majewski - "Nowy samochód był potrzebny, ponieważ poprzedni jest już mocno wyeksploatowany oraz awaryjny, co w sposób znaczący utrudniało wykonywanie zadań, w których pojazd jest niezbędny. Zakupione auto spełnia wszystkie wymogi prawne, jest oznakowane w sposób aktualnie obowiązujący. Inwestycja ta wpłynie na jeszcze większą skuteczność podejmowanych przez strażników miejskich interwencji."

straz miejska auto 2d

straz miejska auto 4d

straz miejska auto 1d

straz miejska auto 5d