• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zmiany w dowodach osobistych

Od 1 marca 2015r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Zmienił się również formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz wymagania dotyczące załączanych fotografii.


Co nowego zawiera dowód osobisty

•    Pojawiło się szereg nowych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
•    Na dowodzie znajdują się informacje o polskim obywatelstwie.

Czego nie zawiera dowód osobisty

•    Znika adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
•    Nie ma także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu

•    Fotografia, która jest wykorzystywana w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
•    Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Wniosek o nowy dowód składamy w dowolnej gminie
•    Dowód można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbieramy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
•    Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. pobierz >>

Czy musisz wymienić stary dowód

Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

dowody osobiste d

źródło: msw.gov.pl