• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015

herbInformacja
o wynikach otwartych konkursów ofert
ogłoszonych  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 3/15 z dnia 8 stycznia 2015 roku

1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
2) z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
3) z zakresu pomocy społecznej

więcej na www.grojecmiasto.pl/wop