• slajd
 • slajd lot2
 • slajd3
 • slajd 4

Przedszkola w okresie wakacyjnym

INFORMACJA
Dyżury przedszkoli w okresie wakacji w 2019 roku

 1. 01.07. – 12.07.2019 r. Przedszkole ZCMN ul. Mogielnicka 15.
 2. 15.07. – 26.07.2019 r. Przedszkole Nr 1 ul. Laskowa 6.
 3. 29.07. – 09.08.2019 r. Przedszkole Nr 2 ul. Orzeszkowej 54.
 4. 12.08. – 27.08.2019 r. Przedszkole Nr 4 ul. Okrężna 1A.

 

 1. Zapisy na dyżury we wszystkich przedszkolach będą odbywać się
  w terminie od 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r.
 2. Liczba miejsc w każdym przedszkolu w czasie dyżurów jest ograniczona   i wynosi 125 dzieci.
 3. Rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia, że w okresie na jaki zapisują dziecko nie przebywają na urlopie wypoczynkowym.
 4. Terminy opłat podane są na tablicach ogłoszeń w poszczególnych przedszkolach.
 5. Brak wpłaty w danym terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy za niezapłacony okres.