• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Prace porządkowe w sołectwie Mieczysławówka

mieczMW ubiegłym tygodniu na terenie sołectwa Mieczysławówka miały miejsce prace porządkowe wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Zostały wycięte dzikie drzewa i krzewy tzw. „ samosiejki”, zrębowano gałęzie, a na koniec oczyszczono teren. Organizatorem, a zarazem inicjatorem przedsięwzięcia jest sołtys Mieczysławówki, pan Piotr Łukiewicz. Dziękujemy mieszkańcom za podejmowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw, mających na celu dobro naszej gminy.

miecz

mieczy