• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Przywrócone godziny otwarcia jednostek organizacyjnych w gminie Grójec

herbSzanowni Państwo,

infomujemy, że Urząd Gminy i Miasta Grójec oraz Jednostki Organizacyjne gminy Grójec funkcjonują w normalnych godzinach tj. 7.30-15.30.

Nadal stosowane są ograniczenia w obsłudze interesantów z uwagi na bezpieczeństwo, jednakże wszystkie sprawy urzędowe są rozpatrywane w normalnym trybie.

Ponadto obiekt sportowy Orlik przy PSP nr 1 jest czynny w godzinach 9-20.

Obiekt sportowy przy ul. Laskowej 17 pozostaje zamknięty dla publiczności.
Umożliwiamy korzystanie z każdego boiska (2 szt.) znajdującego się na obiekcie 6 osobom plus prowadzący (7 osób) jedocześnie, w dniach PON-SOB w godzinach 9.00 – 20.00
Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:


•  zachowanie dystansu społecznego,
•  obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
•  ograniczona liczba osób,
•  weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
•  brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
•  dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
•  obowiązkowa dezynfekcja rak dla wchodzących i opuszczających obiekt,
•  korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Sprawy organizacyjne:
a/ grupę zgłasza opiekun/trener w formie pisemnej,
b/wszyscy wchodzący na obiekt obowiązkowo dezynfekują ręce (wejście/wyjście). środki do dezynfekcji zapewni zarządzający obiektem,
c/ sprzęt wykorzystywany do zajęć dezynfekuje opiekun/trener we własnym zakresie,
d/ do wejścia na obiekt uprawnieni są tylko uczestnicy zajęć,
e/ zajęcia odbywają się na boisku trawiastym (głównym). Trwają 45 min. plus 15 min. na dezynfekcję przyborów i sprzętu, a warunkiem wejścia kolejnej grupy jest wyjście poprzedniej

 

Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa dla dobra swojego i pozostałych mieszkańców!