• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego dot. ślubów

herbAktualne zasady i ograniczenia w USC w Grójcu.

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Grójcu śluby odbywają się zgodnie z zaplanowanym kalendarzem.

Jednak kierując się troską o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, wprowadza się obostrzenia dotyczące ceremonii zawarcia małżeństwa.

Uroczystości będą odbywały się przy ograniczonej liczbie osób – nowożeńcy, kierownik USC, świadkowie – maksymalnie 5 osób.

Przed wejściem do Sali Ślubów każdy będzie musiał zdezynfekować dłonie.

Podczas uroczystości wszyscy, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, będą musieli mieć na sobie maseczki ochronne i zachować bezpieczny dystans.

Od dnia 11 maja 2020 roku możliwe załatwianie formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Narzeczeni, którzy planują ślub cywilny w II półroczu 2020 roku, proszeni są o kontakt telefoniczny z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (48) 664 80 15.

Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe są kolejne zmiany.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych zasad.