• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

herbBurmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Oferty można składać w terminie do dnia 10.02.2020r.do godz.15:00
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop