• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Możliwość wglądu do spisu wyborców

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje, że został sporządzony spis wyborców.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks  wyborczy /Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm./ w dniach od 23 września 2019 r.  do 08 października 2019 r. w godzinach pracy urzędu /poniedziałek 7.30-18, wtorek – piątek 7.30-15.30/ w pokoju nr 13 lub 14 można dokonać wglądu do spisu na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie spisu wyborców.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
(-) Dariusz Gwiazda