• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu poszukuje pracownika.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu poszukuje pracownika na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

Wymagane wykształcenie:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku) oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub z rodziną lub
  3. studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  4. wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Niezależnie od poziomu wykształcenia od kandydata na stanowisko asystenta rodziny wymaga się, aby była to osoba, która nie jest lub nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.