• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

„Grójecka woda dostępna, bezpieczna i zdrowa"

woda mDnia 19.03 (poniedziałek) w pracowni chemicznej PSP nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach przygotowań do finału konkursu gminnego z okazji Dni Wody. Hasło konkursu to „Grójecka woda dostępna, bezpieczna i zdrowa."

Uczestnicy to 10 zespołów dwuosobowych ze wszystkich szkół gminnych, zwycięscy eliminacji szkolnych. W eliminacjach we wszystkich szkołach wzięły udział 84 osoby

Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w umiejętność wykrywania szkodliwych dla człowieka związków typu: azotyny, fosforany, żelazo oraz określania pH. Badania przeprowadzano na próbkach pobranych ze:
- ścieków przed procesem ich oczyszczania,
- ścieków oczyszczonych,
- wody surowej przed procesem uzdatniania,
- wody po procesie uzdatniania.

Uczestnicy otrzymali także materiały informacyjne dotyczące pochodzenia tych związków, szkodliwości i metod ich usuwania. Na etapie finałowym ta umiejętność i wiedza będą jednym z ocenianych zadań konkursowych.

Kolejnym etapem będą warsztaty terenowe na terenie obiektów ZWiK – stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków. Informacje pozyska w trakcie tych zajęć także będą tematem pytań.

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Janusz Gaweł. Koordynatorem – Marek Kulig.

Przygotowaniem materiałów edukacyjnych, prowadzeniem szkoleń laboratoryjnych i terenowych zajęli się nauczyciele: panie dr Anna Jóźwik, mgr Małgorzata Łazowska oraz mgr inż. Marek Kulig. Zaangażowanie tych nauczycieli stało się możliwe dzięki uprzejmości dyrektorów szkół PSP nr 1 mgr Jolanty Sitarek, PSP nr 2 mgr Mariusza Wojno oraz  oddziałów gimnazjalnych mgr Teresy Winkler, która udostępniła pracownię chemiczną i wzięła na siebie trudności organizacyjne związane z wyłączeniem pracowni i nieobecnością nauczycieli.

Finał konkursu planowany jest na 26 kwietnia. Przewidziane są cenne nagrody.

O kolejnych etapach konkursu oraz pozostałych celach jego przeprowadzenia poinformujemy.


                                                                                                                                                                                                                                                                                    Koordynator Marek Kulig

 

woda 1mwoda 2mwoda 3mwoda 4mwoda 5mwoda 6mwoda 7m

woda 8mwoda 9m