• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Zakochać się w Grecji

lo m„Poznać Grecję dokładnie - to niemożliwe. Zakochać się w niej - to całkowicie naturalne” (J.W. Mavor - „Voyage to Atlantis”). Trafność tego stwierdzenie mogli potwierdzić nauczyciele i uczniowie L.O. im. P.Skargi w Grójcu, biorący udział w wizycie na greckiej wyspie Kos, w ramach koordynowanego przez L.O. Grójec projektu Erasmus+ „We are all migrants of this world” 2016-2018. Była to, po spotkaniu w Polsce i Portugalii, trzecia możliwość bezpośredniej współpracy uczestników projektu z Polski, Grecji, Portugalii, Włoch i Hiszpanii.

Tematem głównym wizyty było porównanie polityki prowadzonej przez każdy z uczestniczących w projekcie krajów, dotyczącej imigrantów i uchodźców, zjawisko znane jako "Brain Drain”, polegające na migracji wykształconej i wykwalifikowanej części społeczeństwa do innego kraju. Podczas przygotowania do wizyty, uczniowie tworzyli prezentacje dotyczące wymienionych tematów zdobywając informacje poprzez analizę ogólnodostępnych materiałów na stronach rządowych, rozmowy z urzędnikami w biurach pracy i urzędach d.s. imigracji, wywiady z imigrantami i emigrantami. Podczas licznych warsztatów, uczestnicy projektu dokonali porównania sytuacji dotyczącej migrantów oraz uchodźców w innych krajach, wymieniali się poznanymi podczas wywiadów historiami migrantów, tworzyli własne opowiadania w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Dzięki uprzejmości władz lokalnych na wyspie Kos, oraz pracownikom instytucji i organizacji zajmujących się sprawami uchodźców i imigrantów, uczestnicy wizyty spotkali się z Burmistrzem miasta Kos, przedstawicielem policji oraz straży przybrzeżnej, a także pracownikami tzw. Hotspotu, miejsca do którego trafiają uchodźcy i imigranci po przybyciu na wyspę Kos.

Uczniowie greccy przygotowali przedstawienie teatralne na podstawie powieści „A boy with a suitcase” („Chłopiec z walizką”), pełne emocji i prawdziwych historii życiowych ludzi wędrujących w poszukiwaniu godnego życia. Po przedstawieniu, młodzież rozmawiała z psychologiem na temat uczuć towarzyszących migrantom. Jedna z opiekunek podzieliła się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, gdy wraz z rodziną zmuszona była do ucieczki do innego kraju.

Oprócz pracy, jaką wykonali uczniowie i nauczyciele, nie zabrakło akcentów kulturoznawczych. Wizyty w muzeum archeologicznym Asclepeion, fundacji Hipokratesa oraz Kefalos, umożliwiły poznanie historii oraz fauny i flory wyspy Kos. Rodziny goszczące okazały dużo życzliwości i gościnności, które z pewnością pomogą w utrzymaniu długich przyjaźni.

Wizyta w Grecji była kolejnym krokiem w kierunku integracji młodzieży oraz rozwinięcia poczucia zrozumienia i tolerancji we współczesnym świecie. Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej projektu www.weareallmigrants.eu oraz strony internetowej szkoły www.logrojec.pl.


L.O. Grójec

lo 1mlo 2mlo 3mlo 4mlo 5mlo 6m

 

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1