• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Dofinansowanie dla Gminy Grójec

"Podniesienie jakości oferty kulturalnej Gminy Grójec poprzez modernizację Grójeckiego Ośrodka Kultury"

Wartość projektu: 1 185 549,69 zł.

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 968 374,71 zł.

 

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.04.2014 r. – 31.12.2014 r.

Beneficjent: Gmina Grójec


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Projekt "Podniesienie jakości oferty kulturalnej Gminy Grójec poprzez modernizację

Grójeckiego Ośrodka Kultury" został zrealizowany na terenie Gminy Grójec, przy ul. J. Piłsudskiego 3.

W ramach projektu były realizowane następujące prace:

1. Roboty ogólnobudowlane

a) Roboty rozbiórkowe: demontaż sufitu podwieszonego, skucie tynków, demontaż foteli, rozbiórka podłogi wraz ze skuciem betonu, rozbiórka niektórych ścianek działowych, skucie glazury, powiększenie otworów drzwiowych i inne wykucia w ścianach, rozbiórka stropodachu nad salą baletową (strop gęstożebrowy typu Akerman)

b) Roboty konstrukcyjne związane ze wzmocnieniem dachu nad salą kinową - wykonanie i montaż konstrukcji stalowej i konstrukcji sufitu podwieszonego, konstrukcja pod centrale wentylacyjne na dachu, wykonanie nowego stropodachu nad salą baletową (prefabrykowane płyty żelbetowe na belkach stalowych), nadproża drzwiowe

c) Roboty wykończeniowe wewnętrzne: przebudowa sanitariatów, wykonanie nowego sufitu podwieszonego, wykonanie tynku akustycznego, wykonanie nowej podłogi na sali kinowej, montaż 288 foteli (uprzednio już zakupionych), inne roboty wykończeniowe np. posadzkarskie, stolarskie i malarskie.

2. Roboty sanitarne

a)Instalacja wod-kan. i c.w.: roboty będą wykonywane w obrębie przebudowywanych sanitariatów przy sali kinowej - dotyczą wymiany urządzeń sanitarnych.

b)Instalacja c.o. : przebudowa instalacji w sali kinowej i w przyległych sanitariatach z wymianą grzejników. c)Instalacja wentylacji mechanicznej: wentylację sali kinowej przewidziano przy pomocy centrali wentylacyjnej dachowej z odzyskiem ciepła. Poziomy wentylacyjne należy umieszczać w górnej części przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

3. Roboty elektryczne

a) Zasilanie

b) Prace demontażowe

c) Prace montażowe

d) Badania i pomiary