• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

80 lat PSP nr 1 w Grójcu

80 lecie m25 listopada 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu obchodzony był jubileusz osiemdziesięciolecia. Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego odprawiana w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich osób związanych z grójecką jedynką. Nabożeństwo poprowadził ks. biskup Piotr Jarecki.

Program artystyczny poprzedziło uroczyste i serdeczne przywitanie gości przez panią dyrektor Jolantę Sitarek. Pieczę nad planem uroczystości sprawowali pan Konrad Główka i uczennica klasy szóstej Maja Szewczyk. Zadbali oni także o to, aby ceremoniał pocztów sztandarowych, które licznie przybyły honorując PSP nr 1, przebiegał zgodnie z ustalonym porządkiem. Jedynkę reprezentowali w poczcie: Julia Pryt, Anita Stańska, Kacper Pryt, Oliwia Kucharska, Oliwia Chuchnowska i Igor Cwyl. Pan Waldemar Gorzkowski na podstawie kronik i materiałów archiwalnych opracował obfitujący w anegdoty rys historyczny szkoły, który przedstawiła pani Elżbieta Więcławek.

Ada Kępka i Dominika Maksym zaprezentowały krótką biografię patrona szkoły. Program rozpoczął się żartobliwą recytacją, stylizowanej na Tuwimowską Lokomotywę, anegdoty o szkole i szkolnej społeczności w wykonaniu Pawła Kielasa, Oliwii Maszczyk, Antoniego Juraszewskiego i Wiktora Rutkowskiego.

Najbarwniejszym elementem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów klas: 5B i 4E oraz 5D i 3B. Pani Krystyna Ławnicka i pani Ewelina Majewska wsparły młodych artystów opieką merytoryczną.  Akademię prowadziły uczennice - Anna Kaca i Małgorzata Pucek. Sztuka opowiadała historię przyjęcia zorganizowanego na cześć szkoły. Do uczniów (Wojciech Wyleziński, Dominik Żak, Michał Czapla) przychodzili goście i ofiarowali im prezenty oraz składali życzenia. Pojawiły się kolejno: nauczycielka polskiego (Nadia Bubek), nauczycielka matematyki (Małgorzata Jakubiec) i nauczycielki przyrody ( Anna Małek i Anastazja Kowalska), a także kronikarz (Michał Komorowski) i uczniowie (Lena Pietrzak, Filip Latosek, Tymoteusz Jóźwik oraz Weronika Wyszyńska i Ewelina Kwapisz). Dialogi bohaterów przybliżyły gościom historię PSP nr 1 w Grójcu w lekkiej i przystępnej formie. Odgrywane scenki wprowadziły także wiele humoru. Dzięki zgromadzonym, przy wsparciu pani Marii Dąbrowskiej, zabytkowym przedmiotom, uczniom udało się wywołać w gościach wspomnienia dawnych, szkolnych lat i przywołać uśmiechy zadumy na ich twarze. Zaskakującymi elementami w przebiegu uroczystości okazały się występy uczniów, które odbiegały od konwencji typowo szkolnej. Duże zaskoczenie i podziw wywołał występ Gerarda Kowalczyka, który rapował wcielając się w postać patrona szkoły Gabriela Narutowicza. Dużo uroku i wdzięku miał występ wokalny duetu – Gabrieli Kowalczyk i Karoliny Stępień. Nuty nowoczesności i pozytywnej energii wniósł występ taneczny tria dziewcząt - Leny Pietrzak i Eweliny Kwapisz oraz Weroniki Wyszyńskiej. Zwieńczeniem programu były wzruszające życzenia złożone szkole przez trzecioklasistki – Hanię Brzozowską, Anię Chrzanowską i  Martynkę Wlaź.

Młodych artystów wspierali, odpowiedzialni za rekwizyty i sprawny przebieg przedstawienia, rówieśnicy – Antoni Pycak, Igor Wójcik i Antoni Kaczmarczyk.

Występy uczniów uświetniły znakomicie wykonane piosenki śpiewane przez chór szkolny pod kierunkiem pani Pauliny Oleniacz.  

Zachwycające dekoracje sali i rekwizyty wykonała pani Maria Jakubczyk, pani Agnieszka Wojno oraz pani Urszula Byliniak. O nagłośnienie sali i zaplecze techniczne zadbał pan Arkadiusz Spólny.

Atmosferę święta i nastrój stworzyły w szkole prezentacje multimedialne, bilboardy, wystawy i gazetki przygotowane przez pana Artura Różańskiego, panią Monikę Fijałkowską, panią Barbarę Słobodzin, panią Beatę Kosińską - Kot, panią Hannę Przybylską, panią Matrynę Szymańczak, panią Kamilę Modelską  oraz wystawa w bibliotece wykonana przez panie Marię Dąbrowską i Małgorzatę Gorzkowską.

Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice przyczynili się do tego, żeby ten dzień uczynić wyjątkowym i otoczyć szczególną opieką licznie przybyłych gości. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: ks. biskup Piotr Jarecki, poseł Mirosław Maliszewski, poseł Marek Suski, radny Sejmiku Mazowieckiego pan Leszek Przybytniak, pan burmistrz Jacek Stolarski, zastępcy burmistrza p. Tadeusz Krzyżanowski oraz p. Karol Biedrzycki, przedstawiciele biura Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Starostwa Powiatowego, służb mundurowych, radni Rady Miejskiej, duchowni z miejscowych parafii, dyrektorzy jednostek samorządowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także p. dyrektor Elżbieta Szewczyk, członkowie rodzin byłych kierownikow szkoły, emerytowani nauczyciele, rodzice i pozostali szacowni goście, którzy mieli możliwość wpisać się do księgi pamiątkowej, nad czym czuwały pani Ewa Kostrzewa i  Justyna Łyżwa.

Uroczystość została uwieczniona na fotografiach przez panią Katarzynę Czaplę i Zuzannę Maliszewską – Górecką oraz nakręcona przez pana Janusza Czaplę dzięki czemu zostanie ona w naszej pamięci na długo.

Goście z przyjemnością zabierali głos, spontanicznie i od serca kierowali ciepłe słowa do dyrekcji, nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Szczerość i humor tych słów stworzyły familiarną atmosferę życzliwości i wsparcia.

Miłym akcentem był też przygotowany przez Radę Rodziców poczęstunek w świetlicy udekorowanej przez panie nauczycielki: Wiesławę Lewandowską, Anetę Kużnicką, Barbarę Figurską-Kaim, Dorotę Woźniak i Karolinę Zaraś.

Uroczystość przygotowana przez zespół pracowników PSP nr 1 pod kierunkiem pani dyrektor Jolanty Sitarek spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Goście docenili gospodarzy nie tylko za przygotowane atrakcje, ale także za wspaniałą atmosferę, którą udało się stworzyć. Spotkanie i wspólne celebrowanie osiemdziesięciolecia jedynki zjednoczyło szkolną społeczność i zaowocowało sukcesem.

Info

 

80 lecie 1m80 lecie 2m80 lecie 3m80 lecie 4m80 lecie 5m80 lecie 6m80 lecie 7m80 lecie 8m80 lecie 9m80 lecie 10m80 lecie 11m80 lecie 12m