• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

MGOPS w Grójcu poszukuje pracownika

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu poszukuje pracownika na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b)pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie
Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grójec Al. Niepodległości 6A w godzinach od 7:30 do 15:30