• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

80-lecie PSP nr 2 w Grójcu

PSP 2 mW dniu 20 maja 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Grójcu obchodzono 80-lecie powstania placówki.

O godzinie 9.00 odprawiona została msza święta w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców. Potem odbył się uroczysty przemarsz do szkoły uczniów pod opieką nauczycieli. O godzinie 11.00 rozpoczęła się akademia z okazji jubileuszu placówki. Wśród zaproszonych gości obecni byli – Dyrektor Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Krzysztof Szewczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, zastępcy burmistrza – Tadeusz Krzyżanowski i Karol Biedrzycki, Komendant PSP brygadier Jacenty Wichowski, Komendant Powiatowy Policji inspektor Robert Faryna, przedstawiciel 1 Ośrodka Radioelektronicznego mjr Jacek Borycki, radni Rady Miejskiej w Grójcu, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Grójca i gminy, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy administracji  i obsługi. Na obchody jublieuszu licznie przybyli również rodzice.

Podczas uroczystości głos zabrali – burmistrz Jacek Stolarski jako gospodarz Gminy i Miasta Grójec oraz dyrektor delegatury. Akademię przygotowali nauczyciele i uczniowie obu pionów klas I-III i IV-VI. Obok pieśni, wierszy i skeczów przedstawiono prezentację multimedialną ukazującą dzieje szkoły i codzienne szkolne życie. Po akademii zaproszeni goście mogli zwiedzać placówkę,  zostali także zaproszeni na wspólny poczęstunek z pracownikami szkoły. Przyjęcie przygotowały pracownice szkolnej stołówki oraz Przewodniczące Rady Rodziców – Pani Kinga Czernicka oraz Elżbieta Deryng.

Info: PSP nr 2 

PSP 2 1dPSP 2 2d