• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Plebiscyt „Policjant, który mi pomógł”


Trwa kolejna edycja plebiscytu „Policjant, który mi pomógł”. Jednym z jego celów jest promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

Plebiscyt „Policjant, który mi pomógł” ma już za sobą siedem edycji. Jego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Główne cele akcji to przede wszystkim promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie, podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym oraz zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbywa się z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2015 roku.

Wśród dotychczasowych laureatów są przedstawiciele zarówno służby prewencyjnej, jak i kryminalnej. Finał tegorocznej edycji planowany jest podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem, od pierwszej edycji, sprawuje Komendant Główny Policji.

Szczegółowe informacje dotyczące plebiscytu można znaleźć na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl.

KPP Grójec