• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Prace remontowe na ul. Zbyszewskiej

Rozpoczął się remont ul. Zbyszewskiej, na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Łąkowej. Obecnie trwają roboty rozbiórkowe starej nawierzchni oraz roboty kanalizacyjne. W wyniku prac na odcinku 436 metrów powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami.


Organizacja ruchu została czasowo zmieniona, w związku z tym prosimy kierowców o stosowanie się do znaków drogowych. Wykonawcą inwestycji jest firma: „FAL – BRUK” Sp. z o.o., a jej całkowity koszt wyniesie: 1 141 440 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 31 lipca 2015.

 

remont ul. Zbyszewskiej 2d

remont ul. Zbyszewskiej 3d