• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
wieczorpoezjim plakat turniej mazowsze mikolajki2019m

Prace remontowe na ul. Zbyszewskiej

Rozpoczął się remont ul. Zbyszewskiej, na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Łąkowej. Obecnie trwają roboty rozbiórkowe starej nawierzchni oraz roboty kanalizacyjne. W wyniku prac na odcinku 436 metrów powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami.


Organizacja ruchu została czasowo zmieniona, w związku z tym prosimy kierowców o stosowanie się do znaków drogowych. Wykonawcą inwestycji jest firma: „FAL – BRUK” Sp. z o.o., a jej całkowity koszt wyniesie: 1 141 440 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 31 lipca 2015.

 

remont ul. Zbyszewskiej 2d

remont ul. Zbyszewskiej 3d