• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Grójec zakończone

Od 30 grudnia 2014r. do 24 stycznia bieżącego roku na terenie Gminy Grójec odbywały się zebrania wiejskie, podczas których dokonywano wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Spotkania te były także okazją do podsumowania i oceny czteroletniej działalności ustępujących przedstawicieli wsi. Podczas zebrań mieszkańcy sołectw poruszali tematy związane z oświetleniem i z poprawą stanu dróg, melioracją, budową chodników,  a także wiele nurtujących problemów oraz istotnych spraw dla ich miejscowości.
W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań większość z dotychczasowych sołtysów pozostała na swoich stanowiskach. Zmian dokonano zaledwie w pięciu sołectwach: Bikówek, Lisówek, Marianów, Mirowice Parcela i Mirowice Wieś.
Zarówno kadencja sołtysa jak i członów rady sołeckiej wynosi 4 lata i kończy się wraz z wyborem nowego organu wykonawczego.

UGiM Grójec

l.p.

Nazwa sołectwa

Sołtys

1.

Bikówek

Dorota Niedbała

2.

Częstoniew

Iwona Tkaczyk

3.

Częstoniew Kolonia

Sławomir Walczak

4.

Dębie

Krzysztofa Korczak

5.

Duży Dół

Emilia Sadurska

6.

Falęcin

Joanna Zagrodnik

7.

Głuchów

Barbara Pawlak

8.

Gościeńczyce

Wiesław Dzik

9.

Grudzkowola

Aneta Tull

10.

Janówek

Maciej Recki

11.

Kępina

Roman Katana

12.

Kobylin

Artur Zaraś

13.

Kociszew

Halina Górska

14.

Kośmin

Mirosław Banach

15.

Krobów

Małgorzata Stańczyk

16.

Krobów Szymanówek

Jan Rak

17.

Las Lesznowolski

Maria Dudek

18.

Lesznowola

Stanisław Chruścik

19.

Lisówek

Małgorzata Petryka

20.

Maciejowice

Marzanna Ścisłowska

21.

Marianów

Mariusz Błaszczykowski

22.

Mieczysławówka

Piotr Łukiewicz

23.

Mięsy

Barbara Otulak

24.

Mirowice Parcela

Grzegorz Nocuń

25.

Mirowice Wieś

Karolina Wieczorek

26.

Pabierowice

Janusz Karbowiak

27.

Piekiełko

Krystyna Pietrusiak

28.

Podole

Henryka Gendek

29.

Skurów

Anna Matusiewicz

30.

Słomczyn

Jerzy Golec

31.

Szczęsna

Henryk Feliksiak

32.

Uleniec

Elżbieta Górska

33.

Wola Krobowska

Władysław Szumigłowski

34.

Wola Worowska

Tomasz Justyński

35.

Worów

Jolanta Gończ

36.

Wólka Turowska

Agata Krajewska

37.

Zakrzewska Wola

Anna Kowalczyk

38.

Zalesie

Agnieszka Włodarska

39.

Załącze

Witold Szczygielski

40.

Żyrówek

Ryszard Chmiel