• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Maseczki ochronne z inicjatywy Maseczki dla Polski trafiły do gminy Grójec!

22W poniedziałek 4 maja dotarły do Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu darmowe maseczki wielokrotnego użytku, zamówione przeze mnie jeszcze w marcu na początku pandemii poprzez formularz internetowy inicjatywy MaseczkidlaPolski.pl Fundacji Lerte.

Na podstawie liczby osób widniejących w systemie gospodarki odpadami Gminie Grójec przyznano 21 900 sztuk nieodpłatnych maseczek (każda szczelnie zapakowana), które można gotować we wrzątku i ponownie używać. Maseczki będą przekazywane: szkołom i przedszkolom, straży pożarnej, policji, strażnikom miejskim, sołtysom, urzędnikom jednostek gminnych (MGOPS, Biblioteka, GOK, ZGK, UgiM), parafiom, harcerzom, spółdzielniom mieszkaniowym.

 

Darmowe maseczki będą również dostępne dla seniorów 65+. Dystrybucja odbędzie się w czterech punktach poboru w godzinach 7:30-15:30:

▪️Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47

▪️Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Niepodległości 6

▪️Straż Miejska, ul. Armii Krajowej 5

▪️Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Mszczonowska 23.

2222