• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Informacja o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

herbDodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługujący rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem placówek oświatowych zostaje wydłużony do 24 maja. Od 6 maja mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi, przy czym jest to indywidualna decyzja organu założycielskiego. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, ale nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on też wtedy, gdy pomimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, które jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność składają oświadczenie w ZUS. Dokument można złożyć w dowolnym momencie, ale jest to obowiązek, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Warto pamiętać o zasadach przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek należy się łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek nie przysługuje, jeżeli jedno z rodziców może zapewnić opiekę dziecku (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Link do najczęściej zadawanych pytań dotyczących otwarcia przedszkoli: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi