• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

74 rocznica Akcji na Caritas

akcja mW piątek, 23 marca odbyły się obchody 74 rocznicy odbicia więźniów z siedziby gestapo przy ul. Mogielnickiej przez żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, kompania honorowa 1. ORel., dyrektorzy szkół wraz z pocztami sztandarowym oraz mieszkańcy miasta.

O godz. 12.00 w kościele pw. św. Mikołaja odprawiona została Msza Święta. Nabożeństwo koncelebrowali ks. dziekan dekanatu grójeckiego Zbigniew Suchecki oraz ks. Stefan Kazulak. Po nabożeństwie uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec wraz z uczniami Gimnazjum w Belsku Dużym zaprezentowali program słowno - muzyczny o tematyce patriotycznej.

Druga część uroczystości miała miejsce przy dawnym budynku Caritasu na ulicy Mogielnickiej. Na wstępie odśpiewano hymn państwowy, a następnie wysłuchano Apelu Pamięci, po którym żołnierze 1. ORel. oddali salwę honorową. W dalszej kolejności złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterski czyn z 1944 roku oraz zapalono symboliczny znicz. Na koniec swoimi wspomnieniami z akcji odbicia więźniów podzielił się mjr w st. spocz. Henryk Kowalczyk, żołnierz AK.

Oprawę muzyczną obchodów zapewniła orkiestra Wojska Polskiego z Radomia.

akcja 1makcja 2makcja 2mmakcja 3makcja 4makcja 5makcja 6makcja 7makcja 8m