• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Warsztaty ekologiczne dla szóstoklasistów

warsztaty mW środę, 30 września uczniowie klas szóstych ze szkół z terenu gminy Grójec wzięli udział w warsztatch ,,Gdy segregujesz, przyrodę ratujesz!’’. Zajęcia w Ratuszu zostały zorganizowane przez Związek Międzygminny pod nazwą ,,Natura” w ramach programu: ,,Bądź blisko Natury - segreguj odpady”.

Podczas zajęć dzieci m.in. zapoznały się z zasadami prawidłowej segregacji śmieci, dowiedziały się do czego służą worki i pojemniki w róznych kolorach, jak należy postępować z odpadami niebezpiecznymi oraz co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Ponadto dzieci poznały termin recycling i korzysci płynące z tego procesu. Na koniec uczniowie wypisali swoje zobowiązania ekologiczne.

Organizatorzy warsztatów dziękują Spółdzielczej Grupie Producentów Owoców „Nasz Sad” z Pabierowic za dostraczenie owoców oraz Tłoczni Soków „Gwiazda” z Bikówka za świeże soki.

warsztaty 1mwarsztaty 2mwarsztaty 3m