• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Przywrócone godziny pracy PSZOK Grójec

pszokW Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) powrócono do pierwotnych godzin pracy, czynny jest 3 razy w tygodniu:

▪️ poniedziałek od 9:00 do 17:00,

▪️ środa od 10:00 do 18:00,

▪️ sobota od 9:00 do 13:00.

Z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Na terenie PSZOK obowiązuje regulamin, należy jednak pamiętać, że:

- należy stosować się do zaleceń pracownika PSZOK,

- mieć założone rękawiczki i maseczkę,

- na terenie PSZOK mogą znajdować się maksymalnie 2 pojazdy,

- odpady muszą być posegregowane, aby nie generować dodatkowych czynności dla pracowników: leki należy wyjąć z kartonowych opakowań wraz z ulotkami – odpady te trzeba wrzucić do pojemnika na papier, kartony po elektronice trzeba opróżnić z folii, styropianów i również przydzielić do odpowiedniego pojemnika itd.,

- PSZOK nadal nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej.

 

LINK do regulaminu PSZOK: https://grojecmiasto.bip.info.pl/plik.php?id=6653.