• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Spot informacyjny #covid19 #zostańwdomu

mazowszeZapraszamy do obejrzenia spotu filmowego informującego o projekcie realizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego przy wsparciu środków z #UE. Projekt dotyczy zakupu sprzętu medycznego dla mazowieckich szpitali niezbędnego do walki z epidemią #covid19.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.

Spot dostępny po adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=9PdeFJ0UWhI

#covid19 #zostańdomu #funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga  @MJWPU @Komisja Europejska w Polsce oraz @EU Regio Poland.