• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

KOMUNIKAT w sprawie wstrzymania czynności inkasa podatków lokalnych.

Szanowni Państwo, Podatnicy podatków lokalnych !

       Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, że podjąłem decyzję o wstrzymaniu prowadzenia inkasa podatków przez inkasentów wyznaczonych uchwałą Rady Miejskiej do odwołania,  a w szczególności II raty 2020r. płatnej do 15 maja br..

       Powyższa decyzja dotyczy inkasa prowadzonego przez wyznaczonych pracowników urzędu na terenie miasta Grójec oraz inkasentów - sołtysów na terenie gminy Grójec.

       Uzasadnieniem takiej decyzji jest oczywiste zagrożenie dla zdrowia zarówno podatników, jak i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa, poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz konieczny bliski kontakt pomiędzy inkasentem i podatnikiem z powodu wręczania dowodu wpłaty i przyjmowania gotówki.

W tej sytuacji prosimy od dokonywanie wpłat:

- w Banku Pekao S.A. (bez prowizji) lub w innych bankach na nr rachunku Urzędu Gminy i Miasta Grójec:

Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690;

-   przez platformę internetową https://eurzad.grojecmiasto.pl/ ;

-   bezpośrednio ze swoich rachunków bankowych za pomocą bankowości elektronicznej.

        

           Jednocześnie apeluję o pomoc osobom starszym w bezpiecznym uregulowaniu należności przez inne osoby w rodzinie posługujące się internetem i bankowością elektroniczną. W przelewach należności podatkowych za taką osobę, należy wskazać imię, nazwisko i adres osoby podatnika, rodzaj należności, ratę podatku i jeżeli to możliwe, a bardzo ułatwiłoby to pracę księgowym podatkowym nr ewidencyjny z decyzji ustalającej wymiar podatków na ten rok.

Kontakt tel. 48 664 30 91 wew. 44

Z poważaniem,

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Zarządzenie Nr W0.0050.94.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie: zawieszenia poboru podatków w formie inkaso.