• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

herb

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji ( czerwiec 2020 r.)  oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2020 rok.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (  Dz.U. z 2017 r. poz.2203) Gmina Grójec ogłasza:

  1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2020 roku po I aktualizacji
    w czerwcu 2020 roku  wynosi 11 506,73 zł,
  2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych (według SIO na dzień 30 września 2019 r.)  - 622,00
  3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach gminnych (według SIO na dzień 30 września 2019 r.)  - 0
  4. statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych  w przedszkolach gminnych  (według SIO na dzień 30 września 2019 r.)  - 0