• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Podsumowanie działań w ramach akcji " Stop Smartfonizacji"

29.06.2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu odbył się turniej, będący podsumowaniem zajęć sportowych w ramach gminnego programu pt. „Stop Smartfonizacji”, któremu od samego początku patronuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. To kolejna inicjatywa, która wspiera aktywny rozwój najmłodszych mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała zajęcia sportowe oraz zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkół podstawowych. Od 11 maja do 25 czerwca 2020 r. w każdej z naszych placówek odbywały się zajęcia sportowe, które poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego. W sumie wzięło w nich udział 294 uczniów. Pomimo trwającej pandemii i restrykcji sanitarnych, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, udało się przeprowadzić aż 382 godziny zajęć. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, który wzbogacił bazę sportową każdej ze szkół. Łączne koszty projektu to ponad 30 tysięcy zł, z czego wynagrodzenie trenerów to 18 950 zł, natomiast pozostała kwota to zakup sprzętu sportowego.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera inne działania w ramach akcji „Stop Smartfonizacji”,  m.in. dofinansowując ofertę zajęć wakacyjnych. 220 dzieci uczestniczących w półkoloniach Fabryki Wspomnień w Osieczku oraz 160 dzieci biorących udział w zajęciach sportowo-edukacyjnych  organizowanych przez GKS Mazowsze Grójec otrzyma dofinansowanie ze środków gminnych. Łączny koszt dofinansowania letniego wypoczynku to ponad 51 tysięcy. Dziękujemy Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Uzależnień pani Dagmarze Ogłozińskiej i GKRPA za wsparcie wszelkich działań promujących aktywny wypoczynek naszych najmłodszych mieszkańców.

alko