• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Wybory do izb rolniczych

Uchwała nr 33 /V/2015
Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej
z dnia 24 maja 2019 roku


w    sprawie wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
Na podstawie § 8 ust. 1 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., postanawia się co następuje:

 

§1

Zatwierdza się wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do
Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.
Wykaz okręgów stanowi załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
PREZES
Mazowieckiej Izby Rolniczej
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 

Wiktor Szmulewicz

 

Załącznik -> Uchwała z załącznikiem (pdf)