• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wybory do izb rolniczych

Uchwała nr 33 /V/2015
Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej
z dnia 24 maja 2019 roku


w    sprawie wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
Na podstawie § 8 ust. 1 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., postanawia się co następuje:

 

§1

Zatwierdza się wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do
Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.
Wykaz okręgów stanowi załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
PREZES
Mazowieckiej Izby Rolniczej
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 

Wiktor Szmulewicz

 

Załącznik -> Uchwała z załącznikiem (pdf)