• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

TRENING Z SYSTEMÓW WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

   W dniu 28 maja 2019 r. w godzinach od 08.00 do 18.00 podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE / SAREX-19 przeprowadza się trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów i miast na prawach powiatów województwa mazowieckiego.
   W ramach treningu, o którym mowa w § 1, uruchamia się sygnały alarmowe, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.